GINOP‑2.2.1‑15

Projektünk saját weboldala:

Projekt neve:

Telemedicina alapú ellátási formák fenntartható megvalósítását támogató keretrendszer kialakítása és tesztelése

Projekt tagok:

Tigra Kft. (Konzorciumvezető)
Szegedi Tudományegyetem
Óbudai Egyetem
Di-Care Zrt.
iCollWare Kft.

Projektazonosító száma:

GINOP-2.2.1-15-2017-00073

  • – A projekt kezdete: 2017. 07. 01.
  • – A projekt fizikai zárása: 2022. 03. 31.
  • – A projekt pénzügyi zárása: 2023. 07. 12.
  • – A projekt elszámolható összköltsége: 2 443 852 337 Ft
  • – A projektre megítélt teljes támogatás összege: 1 803 528 287 Ft,

– A támogatás intenzitása: 73.8 %

  • – A Tigra Kft., konzorciumvezető támogatása: 734 826 301 Ft
  • – Szegedi Tudományegyetem, konzorciumi tag támogatása: 569 221 312 Ft
  • – Az Óbudai Egyetem, konzorciumi tag támogatása: 233 424 782 Ft
  • – A Di-Care Zrt., konzorciumi tag támogatása: 130 428 113 Ft
  • – Az iCollWare Kft., konzorciumi tag támogatása: 135 627 779 Ft

Projekt tartalmának bemutatása:

Célunk egészségügyi színtereket integráló telemedicina felügyeleti központ kutatása és fejlesztése, 5000+ fős pilot megvalósítása, Inclouded platform továbbfejlesztésére épülő alkalmazáscsaládokon alapuló telemedicina szolgáltatások létrehozása. A platform célja a meglévő szakmai, technológiai rendszerek kellő mélységű integrációja is (EESZT, MENTA). E platform alapján ipari partnereink (Tigra Kft., Di-Care Zrt., iCollWare Kft.) telemedicina szolgáltatásokat lehetővé tevő alkalmazásokat és központot fejlesztenek ki.

A projekt során egy telemedicina módszertani csoportot alakít a két egyetem együttműködve a szakmai partnerekkel, amely a kellő elméleti és gyakorlati tudás összegyűjtésével támogatja a telemedicina szolgáltatások kidolgozását. Fókuszai: létező megoldásokra épített pilot a projekt megszervezése a tapasztalatok begyűjtése végett, létező működési és finanszírozási modell kutatása, hazai telemedicina működési modell kialakítása (mely ellátási szinten, milyen szakmai támogatására, mely ellátási folyamat kiváltására, milyen fenntarthatósági modell keretében alkalmas eszköz), informatikai keretrendszer kialakítása, nemzetközi szabványok adaptálása hazai környezetre, etikai, jogi környezetének kutatása.

E területek részletes feltárásával és az Inclouded architektúra segítségével támogatja az ipari partnereket a piacon bevezethető HW/SW megoldásra épülő telemedicina szolgáltatás kifejlesztésében. A Projektben létrejövő szolgáltatás (műszaki rendszer és szabályozás) alkalmas lesz az ÁEEK által a jövőben nyújtandó telemedicina szolgáltatások megvalósításának támogatására is.

A csoport együttműködik más hazai szakmai műhelyekkel, szervezetekkel: ÁEEK, NISZ, és illeszkedik a Semmelweis Egyetemen kialakítása alatt álló „e-egészségügyi és Big Data/adat analitikai és elemzési stratégiai K+F műhely” országos stratégiai céljaihoz. A projekt megvalósítása során megszerzett tapasztalatokat és eredményeket bevezetjük az egyetemi képzési programokba.

A fenti feladatokon belül az iCollWare Kft. kiemelten a következő feladatokkal foglalkozik:

Diszciplína specifikus modulregiszter kutatása

Feladat célkitűzésének bemutatása

A telemedicina területéhez kapcsolódó termékfejlesztők, illetve szoftverfejlesztők számára szükséges egy olyan adatbázis, amelyen áttekinthető módon elérik a piacon megtalálható lefejlesztett, illetve a tesztelési, vagy fejlesztési fázisban lévő modulokat.

Feladat kutatás-fejlesztési tevékenységeinek bemutatása

A telemedicina platformon működő különböző modalitások, algoritmusok és egyéb jól definiált funkcionális modulok nyilvántartására, dokumentálására és adminisztrációjára használható modulregiszter létrehozása a nyilvántartáson és dokumentáláson kívül lehetőséget kínál komplex megoldások megvalósítására is. A modulregiszterben az egyes modulok olyan elemi építőkockái a telemedicina rendszernek, melyek elemi feladatokat látnak el, ezeknek a funkcióknak a leírása, a bemeneti és kimeneti adatok, elvárt változók definiálása és dokumentálása egységes szerkezetben, az interoperabilitás szem előtt tartásával történik. A modulok a platform szolgáltatásait felhasználva egymáshoz illesztve rendszerekbe szervezhetők, melyek komplex mérési, elemzési, adatátviteli, ellenőrzési, vagy egyéb feladatot képesek megoldani. Az eredménytermék egy adatbázis, mely tartalmazza a modulok előre meghatározott paramétereit, leírását. Lehetőség nyílik ennek az adatbázisnak megfelelő frontend-el történő bővítése után egy online piactér kialakítására, ahol a fejlesztők a már lefejlesztett modulokat eladásra kínálják. Jelen projektben a fizetési és elszámolási logikák még nem kerülnek kidolgozásra.

Színtereken átívelő profilok kihívásainak kutatása a platform vonatkozásában

Feladat célkitűzésének bemutatása

Több betegség vonatkozásában és/vagy több színhelyen dolgozók együttműködésének megvalósulása. Az egészségügyi adatok gyűjtéséhez szükséges figyelembe venni, hogy az egyes életkörülmények más és más kihívást támasztanak az adatgyűjtést végző számára. Az adatgyűjtést célszerű az élethelyzetek, illetve azok színtereinek csoportosításával egyszerűsíteni és az egyes színtereket azok adatgyűjtés szempontjából releváns ismérvei szerint csoportosítani. Krónikus betegség esetén a beteg nem csak egy intézményen belül kerülhet ellátásra, hanem akár otthonában, munkahelyén, járó beteg szakrendelésen, háziorvosánál is. Minden fizikai színtér más és más körülményeket biztosít az élettanilag lényeges információk begyűjtéséhez. A kutatás eredménye egy olyan elemzés, amely definiálja a legfontosabb színtereket, illetve színterenként az elérhető információk és adatok körét, begyűjtésének lehetséges módját. Az elemzés kiemelten tartalmazza egy olyan use case bemutatását, amely az egyes színtereken át bemutatja a konkrét adatgyűjtési folyamatot és annak felhasználási módját. Az általunk előzetesen meghatározott terület a demenciák korai felismerése diagnosztikája, pathomechanizmusa lesz.

Feladat kutatás-fejlesztési tevékenységeinek bemutatása

Fentieket a gyakorlatban a demencia korai felismerésében végzett kutatással a szakkádikus szemmozgás különböző színtereken és metodológiával való monitorozásával valósítjuk meg. Egyre több klinikai kutatás erősíti meg, hogy korreláció fedezhető fel a demencia és egyes szemmozgás típusok, elsősorban szakkádikus szemmozgás (gyors szemmozgás a fixáció gyors megváltoztatása), valamint a szem és kézmozgás koordinációjának zavara között. A funkcionális korlátok megjelenése a szemmozgásban figyelmeztethet a kialakulóban lévő demenciára, illetve az időszakos kontroll számot adhat a kór progressziójáról és támogatja a prognózis felállítását. Jelenleg csak kórházi, laboratóriumi körülmények között lehetséges ilyen vizsgálatok végzése, aminek eredményét emiatt befolyásolja az érintett stresszes állapota, illetve a magának a vizsgálatnak a kényelmetlen volta. A projekt célja egy mobil eszköz (speciális szemüveg, HMD) és egy analitikai alkalmazás párosítás létrehozása, amely lehetővé teszi mobil vagy otthoni körülmények között a szemmozgásnak helyhez kötöttség nélküli, a személy hétköznapi tevékenységének lényeges akadályoztatása nélküli monitorozását. Az eszközzel, illetve otthoni körülmények közötti alkalmazásával megvalósítható a páciens folyamatos monitorozása, s ez által megbízhatóbb adatok előállítása, de kampány jellegű szűrések is végezhetők lesznek. Úgy gondoljuk, hogy a kifejlesztett eszköz és analitika más idegrendszeri eredetű az agyműködést befolyásoló betegségek korai felismerésében is alkalmazható lesz. Demencia rizikó faktorok közül a diabétes mellitus, hypertónia, metabólikus szindróma, hyperlipidaemia vizsgálata, egyes elemeinek telemedicina végponti eszközökkel való mérése a konzorcium más tagjainál szerepel a projekt kutatási célkitűzései között. Kutatási célunk a különböző partnerek eredményei közötti összefüggések vizsgálata. A projekt klinikai partnere a SZTE Pszichiátriai Klinikája kiemelten kutatja a beszéd produkciójának és az ennek hátterében lévő emlékezetnek a finom zavarait. E két terület kutatási tapasztalataink egy kézben tartása jelentős szakmai sikerek alapja lehet.

Comments are closed.