GOP-1.2.1-09

 

Projekt címe:

Az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakértői területen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával

Projektgazda:

iCollWare Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási program:

GOP 1.2.1-09 Akkreditált innovációs klaszterek támogatása

Pályázati azonosító:

GOP-1.2.1-09-2010-0012

Projekt időtartama:

2011.09.01. – 2013.06.30.

Kiemelt együttműködő partnerek:

 

Széchenyi István Egyetem
Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszék

Együttműködési megállapodás kötöttünk a Széchenyi István Egyetem dr. Koren Csaba professzor úr vezette Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszékével.
Az együttműködés területei: Az iCollWare Kft. igazságügyi szakértői munkát támogató keretrendszert készít. Ennek a feladatnak része egy bűncselekmény helyszín felmérés modul elkészítése is. A Tanszék Leica HDS szkennerével és munkatársaival próbaképpen részt vesz a felmérésben és az eredmények kiértékelésében. Az eredményeket közösen publikálják.
A iCollWare Kft. a Tanszékkel együttműködve megvizsgálja, hogy a szakértői keretrendszert hogyan lehet alkalmassá tenni közúti biztonsági auditok és felülvizsgálatok támogatására. Együttműködésük várható eredményeit közösen publikálják és hasznosítják.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Fotogrammetriai és Térinformatika Tanszék

Együttműködési szerződést kötöttünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dr. Barsi Árpád professzor úr által vezetett Fotogrammetriai és Térinformatika Tanszékével.
Az együttműködés keretében a tanszék számára biztosított szakmai előnyök:
Olyan eszközök, technológiák, programok megismerésére van mód, ami az igazságügyi szakértői/rendőri/rendészeti/katasztrófa védelmi munkában a legmagasabb technológia szintet képviseli.
Új fejezet nyílhat a dokumentációs, feldolgozó munkában a digitalizált térben történő elemző és értékelő munka gyakorlati alkalmazására.
Lehetőség nyílik valamennyi résztvevő számára egy különös érdeklődésre számot tartó témában a szakértői kőr és a sajtó nyilvánossága elé lépni.
Az együttműködés néhány kiemelt területe:
A projekt technikai eszközeinek és programjainak kiválasztásába a Tanszék korábbi a témában szerzett ismeretei, tapasztalatai feldolgozásra kerülnek.
Az iCollWare Kft. kutatói és a Tanszék munkatársai közösen vesznek részt a projekt során szóba jöhető eszközök, programok felmérésében, kipróbálásában és az eredmények kiértékelésében. Az együttműködő Felek a tapasztalatokat, tanulságokat közösen publikálják. A Felek a nemzetközi megjelenésben is együttesen érdekeltek.
Az iCollWare Kft. ezért minden releváns alkalommal felajánlja az Tanszék szakértőinek a közös megjelenést, közreműködői feltüntetésének lehetőségét.

Kiemelt szakértői együttműködések

Dr. Bartók Sándor P. Igazságügyi informatikai szakértővel, infokommunikációs szakjogásszal áttekintettük az igazságügyi szakértői tevékenységet leíró, a támogató program tervezését előkészítő dokumentumainkat. A közös munka eredményeként néhány életszerű, a napi munkára jellemző részlettel egészültek ki az eddig elkészült anyagok.

Projektünket a Semmelweis Egyetem Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézete is támogatja. Külön köszönjük Dr. Dunay György tudományos munkatárs segítségét.

Comments are closed.