GINOP-2.2.1-15 nyertes projekt

Sorry, this entry is only available in Hungarian.

Posted in Projekt

Tekintse meg a projektet bemutató rövid filmünket!

Posted in Projekt

Interjú az,
az iCollWare Kft. projektigazgatójával

Befejeződött az iCollWare Kft. K+F projektje (pályázati azonosító: GOP-1.2.1-09-2010-0012), amely az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával történő támogatását kutatta. A projekt keretében – többek között – vizsgálták a tárgy és térszkennerek igazságügyi területeken történő alkalmazhatóságát a rendőrségi helyszínelés, a halott szemle és a boncteremben zajló munka során, törekedve a legjobb lehetséges gyakorlatok kimunkálására. A projekt igazgatójával való beszélgetésünk az eredmények számbavételén túl a tapasztalatok további felhasználásának lehetőségeiről is szól.

Tovább az interjúhoz…

Posted in Projekt

Sajtóközlemény

3D MODELLEZŐ ÉS ADATRÖGZÍTŐ ESZKÖZÖKET, NYILVÁNTARTÓ ÉS DOKUMENTÁLÓ SZOFTVEREKET ÉS MÁS OLYAN MEGOLDÁSOKAT KÍNÁL AZ ICOLLWARE KFT., MELYEK AZ IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI, RENDŐRI, RENDÉSZETI, KATASZTRÓFAVÉDELMI MUNKÁBAN A LEGMAGASABB TECHNOLÓGIAI SZINTET KÉPVISELIK.

Sikeresen zárul az iCollWare kutatás-fejlesztési projekt, mely 2011 szeptemberében kezdődött és 2013 júniusában ér véget. A kutatás-fejlesztési tevékenység az igazságügyi szakértői munka és a hozzá kapcsolódó bűnügyi, katasztrófavédelmi és igazságügyi orvosi területek támogatására irányult, csúcstechnológiás informatikai megoldások kifejlesztésével.
3D-s szkennerek felhasználásával baleseti, bűnügyi és tűzeseti helyszínek háromdimenziós adatrögzítését és modellezését végezték a kutatók, vizsgálva ezen berendezések alkalmazhatóságát. Komplex szoftvermegoldásokat is fejlesztettek az igazságügyi szakértők munkájának megkönnyítésére, ilyenek többek között az ügykezelő keretrendszer és táblagépeken használható halottszemle alkalmazás.

Posted in Projekt

Tájékoztató és nyílt napot tartunk

A sajtó és a szakmai közönség tájékoztatása, sajtónyilvános szakmai nyílt nap 2013. június 18-án az MTA Székházában

3D modellező és adatrögzítő eszközöket, nyilvántartó és dokumentáló szoftvereket és más olyan megoldásokat kínál az iCollware Kft., melyek az igazságügyi szakértői, rendőri, rendészeti, katasztrófa védelmi munkában a legmagasabb technológia szintet képviselik.

Háromdimenziós, fotorealisztikus digitális modell készíthető csúcstechnológiás szkennerek segítségével baleseti és bűnügyi helyszínről, bűnjelekről, katasztrófával sújtott területről vagy akár egy holttestről, annak sérüléseiről. Az előállt 3D-s modell kiválóan alkalmas egy helyszín vagy objektum adott állapotának valósághű térbeli dokumentálására, majd ezt követően az tetszőlegesen megtekinthető és bejárható, hasonlóan a modern számítógépes játékokhoz. Egyre megfizethetőbbek azok a számítógép-konfigurációk is, amelyek hatékonyan ki tudják szolgálni a modellek feldolgozásának és megjelenítésének tárhely- és számításigényes műveleteit.

A felhasználó szempontjából 3D-s szkenner minden olyan eszköz, amely adott sűrűséggel meghatározza egy objektum felszínének 3D koordinátáit. Mindezt automatikusan, óriási sebességgel, akár milliméternél pontosabban.
A modellalkotás technológiája folyamatosan fejlődik: vannak eszközök, melyek kontrollált lézersugarat bocsátanak ki és annak visszaverődését használják fel, más megoldások rövid idejű, strukturált fényminta-sorozat tárgyon való deformációját elemzik, és ebből határozzák meg annak felülete geometriai jellemzőit. Az több pontból elvégzett térbeli szkennelést a feldolgozó szoftverek egyesítik egyetlen 3D modellbe, támpontul például azonos térbeli pontokat, felületi geometriát vagy textúrát használva. A modell valósághű színezéséhez az objektumról készített képek szolgálnak alapul.

Az előállított modell alkalmas pontos távolságmérésekre, de komplex elemzésekre, mint például lövedék röppálya számítására vagy bűnjel és az általa okozott sérülés/hagyott nyom összevetésére is lehetőséget biztosít. A modell virtuális bejárásáról készített videó nagyban segítheti a szemléltetést, a levont következtetések alátámasztását.

Az iCollWare Kft. projektje nem csak a 3D-s technológiák felhasználását vizsgálta, hanem komplex szoftvermegoldásokat is kifejlesztett az igazságügyi szakértők munkájának megkönnyítésére és modernizálására, például ügykezelő keretrendszert vagy a táblagépeken használható halottszemle alkalmazást.

A technológia működését élőben is láthatják a június 18-án megrendezésre kerülő, nyilvános szakmai nyílt napon, melyről a itt tájékozódhatnak.

Posted in Esemény

Új 3D technológiák és alkalmazások az orvosi gyakorlatban

Előadóként vettünk részt az IME XI. Egészségügyi Infokommunikációs Konferencián 2013. május 29-én.

További információ az Események oldalon.

Posted in Esemény

Tűzeseti helyszín vizsgálata

2012. októberében megrendezésre került a Tűzvizsgáló Helyszínelők I. Országos Versenye Budapesten, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvizsgálói mérhették össze tudásukat. A hatóságok évente mintegy 1500 tűzesetnél folytatnak le tűzvizsgálati eljárást, amelyeknek fontosságát az adja, hogy magyarázatot találjanak a tűz keletkezésének okára. Ezen túlmenően felmerül az a társadalmi akarat is, hogy a tűzeset keletkezésének gondatlan, vagy szándékos okozásáért hibáztatható személyt/személyeket felelősségre vonják. A tűzvizsgálati eljárások tapasztalatait ezúttal egy verseny keretében hasznosíthatták a „helyszínelés”-ben járatos szakemberek. A verseny gyakorlati részét valós környezetet imitáló terepviszonyok mellett, a volt Hunyadi Laktanya területén bonyolították le.

A tűzvizsgálók gyakorlati képességeit életszerű helyszíneket szimulálva értékelték, akiknek a különböző tárgyakon látható elváltozásokból kellett megállapítaniuk a tűz keletkezési helyét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködésben a tűvizsgálók munkájának segítése érdekében sor került a versenyhelyszín dokumentálására és modern technológiák használhatóságának vizsgálatára is a részben Európai Unió által finanszírozott iCollWare projekt keretében. A versenyhelyszíneket alkotó irodát és lakószobát a versenyt megelőzően még eredeti állapotukban, majd a tűzeseteket követően is felmérték a K+F projekt megvalósítói egy Leica HDS 7000 típusú 3D lézerszkenner segítségével. A felmérés eredményeként négy olyan több millió pontot tartalmazó 3D térleképezést kaptak eredményül, melyek egyaránt alkalmasak utólagos, milliméter pontos mérések elvégzésére, előtte-utána állapotok összehasonlító vizsgálatára, a helyszínek későbbi bejárására.

A felmérés eredményeként kapott pontfelhőből legenerálható volt a helyszín virtuális mása, majd egy megfelelő szoftverrel szimulálni lehetett a tűzeset lefolyását, így további vizsgálatokkal, elemzésekkel támogatták a katasztrófavédelem munkáját.

Számos állam is használja már ezt a fajta technológiát a tűzesetek kivizsgálásához. A részletes helyszíni rekonstrukciók jelentős szerepet játszanak a bizonyítás során, így a tüzek oltására fordított költségek jelentős hányada megtérül a felelősségek megállapítását követően.

A tűzesetek helyszínének rekonstruálása több szempontból is hasznos, mivel egyre több ügyvéd és biztosító társaság is felismeri a 3 dimenziós lézerszkennelésben rejlő lehetőségeket. A létrehozott digitális adatvagyon tervezőprogramokba is importálható, ezáltal létrehozható fizikai modell, rendelet kép vagy virtuális animáció is belőle.

Posted in Projekt

Hogyan kerül a szkenner a boncasztalra?

Előadóként vettünk részt a VII. Képalkotó Diagnosztikai Konferencián 2012. április 5-én.

Új képalkotó technológiák az igazságügyi szakértői munkában: hogyan kerül a szkenner a boncasztalra?

Fehér András
iCollWare Kft.

Jelen írás célja bemutatni az igazságügyi szakértői területet lefedő komplex keretrendszer egy elemét, amely a megalapozott szakértői véleményalkotást kívánja elektronikusan támogatni.

A kutatások eredményeként kialakított lézerszkenneres felmérés segítségével pontos 3 dimenziós digitális modell készíthető a boncolásról, baleseti vagy bűnügyi helyszínről, mely utólag bármely pontból megtekinthető, körbejárható, elemezhető eredményterméket szolgáltat mind a Rendőrség, mind a szakértők, mind egyéb szervek részére a vizsgálat bármely szakaszában.

A projekt, majd az ezt követően létrejövő komplex megoldás az igazságügyi szakértői intézetek, rendőrségek, állami háttérintézmények, szakmai szolgáltatást végző vállalatok, egyetemek kutatólaborjai számára fog hatékony eszközt nyújtani folyamataik és költségeik optimalizálásához.

The goal of the article is to present one module of the complex framework system covering the forensic processes, which supports electronically the preparationof a well-founded expert opinion.

On the basis of the research results, an accurate three-dimensional digital model of the autopsy, accident or crime scene can be created with the laser scanning survey. Subsequently, the Police, experts and other bodies will be able to explore this result product from any point of view, walk it around or analyse at any stage of the investigation.

The project and the emerging complex solution will give an effective tool to the forensic institutes, the Police, state background institutions, companies rendering professional services and university research laboratories to optimise their processes and costs.

„Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.” [1] Szívünk  szerint a fenti definícióba beszúrnánk a legkorszerűbb jelzőt is. Ezek felhasználhatóságát kutatjuk az iCollware Kft. keretei között. Munkánk első tanulságait mutatjuk be elsősorban az orvos és az igazságügyi szakértő szakma képviselőinek érdeklődésére számítva.

Az egészségügyi ellátásban és az azt kiszolgáló technológiákban fejlett országokban egyre inkább terjed a virtuális boncolás (virtual autopsy) [2] megoldás,amely során az angiograph, a CT és MRI mellett bizonyos optikai eszközöket is bevetnek a virtuális boncolás lebonyolítására, az esetek dokumentálására.

Mi indokolja, hogy az igazságügyi szakértői munkában, különösen az orvos szakértői területen vizsgáljuk a 3D lézer szkennerek és a kapott képek feldolgozását levetővé tevő programok bevethetőségének kérdését?

Véleményünk szerint:

 • A szakértői munkában is szükség van egyre pontosabb, megbízhatóbb, reprodukálhatóbb technológiákra.
 • Egyre felkészültebb a „másik” oldal, azaz a bűnözők és védőik a legújabb,
  legmodernebb technológiákkal „dolgoznak.”
 • A 3D lézer technológiák esetében is igaz, hogy csökkennek az eszköz árak, egyre gyorsabb eljárások válnak széles körben elérhetővé.
 • Bizonyos, általunk is vizsgált technológiákat az igazságszolgáltatás – például az Egyesült Államokban – már 100%-ban fogad el bizonyító erejűnek [3].

Kutatás-fejlesztési projektünk során számba vettük,kipróbáltuk, értékeltük az fenti területen szóba jövő eszközöket és technológiákat. jelen írásunkban az alábbi eljárásokkal foglakozunk:

 • Fotogrammetriai eljárások
 • Földi lézer szkennerek
 • Felületi szkennerek
 • Test szkennerek
 • Gazdaságos megoldások

Mire képesek ezek az eljárások, eszközök?

A fotogrammetria a tárgyak helyének és alakjának fényképek alapján történő meghatározására szolgáló művészet és tudomány [4]. A módszer segítségével nagy felbontású, 3D koordinátákkal bíró, azonnal értékelhető eredményt kapunk. Korábban a módszer hátrányaként számon tartott drágaság, bonyolult utófeldolgozás, szakemberigény eltűnni látszik. Az Interneten is megjelentek olyan szolgáltatások, amelyek a feltöltött képekből 3D rekonstrukciókat
készítenek.

A felhasználó szempontjából, 3D-s szkenner minden olyan eszköz, amely összegyűjti egy objektum felszínének 3D koordinátáit egy adott régióban. Mindezt automatikusan, nagy sebességgel, (akár több ezer pont másodpercenként), közel valós időben képes megtenni.

A földinek nevezett lézer szkennerek korábban elsősorban a geodéziai feladatok megoldásában terepen végzett méréseknél voltak használatosak, innen ered elnevezésük is. A lézer szkennerek kontrollált lézer sugarat bocsátanak ki és a visszaverődést használják fel a tárgyak vagy a környezet megmérésére. Az általunk vizsgált földi lézer szkennerek az idő-alapú mérési módszereket: az impulzusos (időfutásos) és a fázis-eltolásos eljárásokat használják. Az impulzus módszer előnye az erősen koncentrált sugárnyaláb, amelynek köszönhetően elérhető a nagy távolságok pontos méréséhez szükséges jel/zaj viszony.
A hátránya a visszavert lézerfény pontos beérkezése mérésének problematikussága. A fázis eltolásos eljárás az impulzus erejének modulálásával szükségtelenné teszi
a nagypontosságú időzítés használatát. A visszavert fényt összegyűjtik, és egy áramkör összehasonlítja a küldött és a vett hullám alakját, és ebből kiszámítja az időkésedelmet. A fázis alapú szkennerek általában gyorsabbak és jobb felbontásúak, de kevésbé pontosak, mint az időfutásos szkennerek [5].

A lézer szkennerek által előállított „termékre” hatással vannak a külső fényforrások, a tükröződés mértéke, a színek és a felület érdessége. Többfajta lézer szkenner van, ezek egymástól abban különböznek, miként fogják fel és dolgozzák fel a visszavert fényt. A felületi és/vagy test szkennerek a háromszögelési méréstechnikát használják. A szkenner mintát rajzol a tárgy felszínére és egy kamerát alkalmaz a visszavert fény rögzítésére. A lézer nyaláb és a kamera szöge állandó a tárgyhoz képest, innen a módszer elnevezése. Az esetek többségében nem egy lézer fénypontot, hanem vonalat vagy jelmintát használnak, amely végig pásztázza az objektumot, hogy egy 3D-s képet alkosson róla. A fizikai korlátok miatt e típus alkalmazási távolsága rövidebb, jellemzően néhány méter, azonban az időfutásos szkennerekhez képest pontosabbak, a mikronos tartományt is elérik.

Gazdaságos, rendkívül olcsó megoldásként vizsgáltuk a Microsoft mozgásérzékelős, játékvezérlő eszközét a Kinectet is, amely működését tekintve erős rokonságot mutat a 3D szkennerekkel. Egy infravörös kamera, egy projektort, és egy speciális mikrochip segítségével képes nyomon követni a tárgyak és személyek mozgását három dimenzióban.

Milyen eredményeket vártunk munkánktól?

 • Pontos, mérethelyes, bejárható 3D modellt állítunk elő.
 • Fotorealisztikus, vizuálisan is értékelhető képet produkálunk.
 • Megbízható, reprodukálható dokumentáció birtokába jutunk.
 • Hipotézisek felállítását és ellenőrzését támogatjuk.
 • Hatékonyabb oktatási anyagokat tudunk készíteni.
 • Lehetővé válik a 3D rekonstrukció megvalósítása, valamint a 3D nyomtatás lehetősége.

Hogyan dolgoztunk?

Bár a szakmával foglalkozó, és az Interneten is elérhető tudományos igényű irodalom gazdagnak mondható, helyesebbnek tartottuk a katalógusokban leírt technikai paramétereket, az esettanulmányokba közölt állításokat a gyakorlatban ellenőrizni. A Magyarországon elérhető eszközök legtöbbjét igyekeztünk többféle módon is kipróbálni. Hagyományosnak mondható, mindennapi környezetben „berendezett” bűnügyi helyszínen, illetve szabad téren is végeztünk méréseket. Ezeken a gyakorlati próbákon kiismertük az eszközöket, megtanultuk helyes használatukat, és jól használható mérési tapasztalatokat gyűjtöttünk a későbbi bonctermi munkához. Munkánk során segítséget kaptunk az eszközök forgalmazóitól, mindennapi használóitól és azoktól az egyetemi oktatóktól, akik hosszú évek óta kutatják az elméletét és gyakorlatát a fotogrammetriának, földi és tárgy szkennelésnek.

Következtetéseink:

A fotogrammetriai eljárások olcsóak, gyorsak, látványos eredmény adnak. Pontosságuk, felhasználhatóságuk, protokollokba való illeszthetőségük tovább vizsgálandó.

A földilézer szkennerek helyszíni szemléhez, halott szemléhez kiválóan megfelelnek. Boncolás dokumentálásához kevéssé tűnnek alkalmasnak.

Felületi és test szkennerek egészségügyben való felhasználhatósága már több területen bizonyított. Véleményünk szerint az igazságügyi szakértői munkában is jól használhatóak. További munkánk során elsősorban ezeket az eszközöket vizsgáljuk és keressük a céljainknak leginkább megfelelőt.

A Kinecttel készült 3D szkennelés egyszerű, gyors. Az eszköz olcsó. Tekintettel arra, hogy egy nagy gyártó áll mögötte,
valószínűsíthető a folyamatos fejlesztés, javulás. Pontossága tovább vizsgálandó. Rendőrségi helyszínelés, halott szemle során alkalmas megoldás lehet.

Eredményeink gyakorlati felhasználhatósága:

 • A szakvélemények megalapozottságának emelése.
 • Újabb szakvéleményhez, vizsgálathoz, az eredetivel azonos, megmásíthatatlan kiinduló dokumentáció biztosítása.
 • Bizonyítási eljárás során növeljük a „felhasználói élményt.”
 • Új távlatok nyílnak más szakértői területeken is.
 • Egyre gyorsabban használható, egyre olcsóbban hozzáférhető megoldásokat kínálunk.
 • Oktatásban kiválóan használható.

Munkánkat az iCollWare Kft.-ben folytatott „Igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakterületen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával.” projekt keretében végezzük.

Köszönetnyilvánítás:

Projektünket a SOTE Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézete is támogatja. Külön köszönjük Dr. Dunay György tudományos munkatárs segítségét.

Kutatás fejlesztési projektünk során együttműködünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Prof. Dr. Barsi Árpád vezette Térinformatikai és Fotogrammetriai Tanszékével, valamint a Széchenyi István Egyetem Prof. Dr. Koren Csaba vezette Közlekedésépítési és Településmérnöki Tanszékével.

A GOP-1.2.1-09-2010-0012 K+F projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kulcsszavak:

igazságügyi orvos szakértés, 3D szkenner, fotogrammetria, test szkenner, szkennelés

Key words:

forensic medicine, 3D scanner, photogrammetric, body scanner, scanning

Irodalomjegyzék:

 1. 2005. évi XLVII. törvény Az igazságügyi szakértői tevékenységről
 2. Richard Dirnhofer, MD, Christian Jackowski, MD,Peter Vock, MD,Kimberlee Potter, PhD, Michael J. Thali, MD: VIRTOPSY: Minimally Invasive, Imaging guided Virtual Autopsy
 3. http://www.leica-geosystems.us/forensic, 2012.05.22.
 4. ISPRS – International Society for Photogrammetry and Remote Sensing meghatározása szerint
 5. Theory and practice on Terrestrial Laser Scanning, Training material based on practical applications Vlaams Leonardo Da Vinci Agentschap v.z.w. tanulmány alapján

Posted in Esemény

Célok és sikerkritériumok

A projekt tervnek megfelelően elkészültek a tervezés első dokumentumai.

1. Üzleti folyamatok elemzése. Célok és minőségi kritériumok azonosítása

A projekt célja az igazságügyi szakértői területet horizontálisan lefedő komplex keretrendszer kialakítása, amely a megalapozott szakértői vélemény meghozatalát, annak munkafolyamatát elektronikusan támogatja. A projekt további célja különösen az igazságügyi orvos szakértői szegmens számára elősegíteni a szakvélemény alkotást, olyan korszerű technológiák alkalmazásával és ötvözésével, mint a 3D modellezés, lézerszkenneres terepfelmérés, interaktív gömbpanorámás képalkotás, valós és virtuálism környezetet összeolvasztó kiterjesztett valóságmodellező technológia.

Célunk, hogy a megoldás különböző vizsgálati eredmények elemzésére, feldolgozására is lehetőséget nyújtson, illetve a megfelelő eredmények megoszthatók legyenek az ügyben érintettekkel – amennyiben annak nincsen jogi akadálya, vagy nem fűződik hozzá ellenérdek. Ezen túl elősegítjük az elektronikus együttműködést a szakértői vélemény „megrendelői” és elkészítői, a szakértők és az intézmények között, ezáltal elősegítve az eljárások végrehajtásához szükséges idők lerövidítését is. Alapvető célkitűzésünk, hogy a tevékenység végrehajtásának támogatását a kötődő specifikus részmodulok végezzék, amelyek nyílt interfészen keresztül kapcsolódnak, így a későbbiekben további részmodulok fejlesztésével a szakértői munkavégzés támogatása újabb és újabb szakterületekre terjeszthető ki, a keretrendszer megváltoztatása nélkül. Ennek érdekében szükséges a generalizálás, azaz a szakértői munkát támogató keretrendszer funkcionalitását és működését oly módon kell kialakítani, hogy az tudományterülettől függetlenül tartalmazza a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges támogató megoldásokat. A modularitással lehetőség nyílik arra, hogy a szakértői keretrendszer valamennyi, a szakértői törvényben felsorolt szakterületen alkalmazható legyen, és az egyes szakterületekhez a megfelelő tevékenység támogatása valósuljon meg.

Fontosnak tartjuk, hogy a kialakítandó rendszer által a szakértői vélemény, mint adatvagyon másodlagos felhasználására is keretet biztosítsunk. Erre jelenleg is jelentős igény mutatkozna, statisztikai információk kimutatására rendszeresen igény mutatkozik pl. kutatási, szervezetfejlesztési, munkaszervezési, teljesítmény-kimutatási és egyéb okokból is. Hosszútávon, a keretrendszerre támaszkodva az igazságügyi szakértők bevonásával létrehozható egy országos digitális szakértői vélemény archívum, illetve lehetőség adódik a szakvélemények vizsgálati módszereinek egységesítésére.

A szakértői munka technológiai támogatása folyamatos fejlesztési tevékenység kell legyen, mely során az újabb és újabb kutatási és technológiai eredmények ezen tevékenység szolgálatába állnak. A projekt eredményeképpen az egyes részfeladatokat jól támogató megoldások a szakértői munka, mint üzleti folyamat integráns részévé kell váljanak, egységes rendszert alkotva.

2. iCollWare üzleti folyamatok elemzése.  Jogi háttér. Szakmai szabályozások.

A dokumentum célja az iCollWare – Az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakértői területen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával – projekt I. fázisában a feladatok előkészítését megalapozó jogi háttér, a szakértői törvény és az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó szakmai szabályozások felmérése, valamint az előírások gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a projekt tárgyának megfelelő igazságügyi szakértői tevékenységet ellátó intézményeknél.

Az előkészítő munka során tehát áttekintjük a jelenleg hatályos jogszabályokat, a szakmai szervezetek előírásait, majd a folyamatok jelenlegi gyakorlati megvalósulásának felmérésével lehetőség nyílik a projekt céljainak és minőségi kritériumainak azonosítására és a szakértői ügymenet modelljének újragondolására.

Posted in Projekt

iCollWare projekt

Az iCollWare Kft.

GOP-1.2.1-09-2010-0012 K+F  projekt

Igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakterületen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával.

Jelen projekt megvalósítása iránt az Első Magyar e-Közigazgatási Informatikai és Innovációs Klaszter hat tagja által alkotott  projekttársaság, az iCollWare Kft. elkötelezett. A Székesfehérvár-Veszprém pólustengely stratégiájához illeszkedően, az infokommunikációs technológia  kiemelt szakterületen kíván megoldást nyújtani, a projekttársaságot alkotó  innovatív cégek együttműködése által.

A projekt célja az igazságügyi szakértői területet  horizontálisan lefedő komplex keretrendszer kialakítása, amely a megalapozott  szakértői vélemény meghozatalát elektronikusan támogatja. A projekt további  célja különösen az igazságügyi orvos szakértői szegmens számára elősegíteni a  szakvélemény-alkotást, olyan korszerű technológiák alkalmazásával, mint a 3D  modellezés, lézerszkenneres terepfelmérés, interaktív gömbpanorámás képalkotás,  valós és virtuális környezetet összeolvasztó kiterjesztett valóságmodellező technológia.

Különböző vizsgálati eredmények elemzésére,  feldolgozására is lehetőséget nyújt a megoldás, illetve a megfelelő eredmények  megoszthatók az ügyben érintettekkel -, amennyiben jogi akadálya nincsen, vagy  ellenérdek nem fűződik hozzá. A tevékenység végrehajtásának támogatását a kötődő specifikus részmodulok végzik, amelyek nyílt interfészen keresztül  kapcsolódnak, így részmodulok fejlesztésével folyamatosan bővíthető.

A  modularitással lehetőség nyílik arra, hogy a szakértői keretrendszer  valamennyi, a szakértői törvényben felsorolt szakterületen alkalmazható legyen,  és az egyes szakterületekhez a megfelelő tevékenység támogatása valósuljon meg.  A megoldás fejlesztési értéke, hogy a szakértői vélemény, mint adatvagyon  másodlagos felhasználására is keret biztosít. Hosszútávon az igazságügyi  szakértők bevonásával létrehozható egy digitális országos szakértői vélemény  archívum.

Posted in Projekt