Interjú Fehér Andrással,
az iCollWare Kft. projektigazgatójával

interjuFEAFehér András jelenleg a HUMANsoft Kft. tanácsadás üzletágának igazgatója. Eredeti foglalkozása szerint villamosmérnök, később közgazdász és minőségirányítás MBA diplomát szerzett. Több mint 20 éve foglakozik egészségügyi és informatikai rendszerek tervezésével, készítésével, bevezetésével. Teleradiológiai kutatások területén több neves egyetemen is dolgozott. Az iCollWare Kft. projektjének igazgatója és több más kutatási projekt vezetője.

Új képalkotó technológiák az igazságügyi szakértői munkában és az orvosi gyakorlatban

Befejeződött az iCollWare Kft. K+F projektje (pályázati azonosító: GOP-1.2.1-09-2010-0012), amely az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával történő támogatását kutatta. A projekt keretében – többek között – vizsgálták a tárgy és térszkennerek igazságügyi területeken történő alkalmazhatóságát a rendőrségi helyszínelés, a halott szemle és a boncteremben zajló munka során, törekedve a legjobb lehetséges gyakorlatok kimunkálására. A projekt igazgatójával való beszélgetésünk az eredmények számbavételén túl a tapasztalatok további felhasználásának lehetőségeiről is szól.
– Az IME XI. Országos Egészségügyi Infokommunikációs Konferenciáján ismét meghökkentő címet választott ez előadásához: „Hogyan kerül a szkenner az orvosi táskába?” A figyelem felkeltésen túl, mennyire reális a felvetett kérdés?
– Abból a szempontból, hogy belefér-e a szkenner az orvosi táskába, természetesen van egy kis túlzás, de arra a kérdésre, hogy a 3D szkennerek mennyire részesei ma már az orvosi gyakorlatnak, egyértelmű igennel kell válaszolnunk.
– Tudna néhány példát mondani?
– Ha megnézzük az ismertebb szkennergyártók honlapját és választ keresünk a kérdésre, kinek gyártanak elsősorban, azt kell látnunk, hogy a hagyományos ipari felhasználáson kívül az egyészségipar kapja a legnagyobb figyelmet. A fogászok, a traumatológusok, ortopéd sebészek, plasztikai sebészek a bőrgyógyászok nagy számban, egyre több területen használják ezeket az eszközöket.
– Mivel magyarázható ez az egyre emelkedő tendencia?
– Elsősorban azzal, hogy rohamosan csökken a 3D eszközök ára. Egyre kisebb méretűek, egyre pontosabbak az eszközök, jobbak a szkennelt állományokat feldolgozó programok, több az ezekben a technológiákban jártas, képzett szakember.
– Önök az iCollWare Kft.-ben miért kezdtek foglakozni a 3D technológiákkal?
– K+F projektünk „Az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakterületen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával” címet viselte. Ennek a projektnek a keretében – többek között – alaposan megvizsgáltuk a tárgy és térszkennerek igazságügyi területeken történő alkalmazhatóságát. A rendőrségi helyszínelés, a halott szemle, a boncteremben zajló munka elemzésének részét képezte a szkennerek gyakorlati próbája, a mérési eredmények mindenre kiterjedő dokumentálása, a legjobb lehetséges gyakorlatok kimunkálására való törekvésünk.
– Mi indokolja ezeknek az eszközöknek a „bevetését” az igazságügyi munkában?
– Elsősorban az, hogy a „másik oldal” is egyre felkészültebb. Ugyanakkor az NCIS, dr. Csont TV sorozatok nézői nap, mint nap győződhetnek meg arról milyen technológiai arzenál áll ma a bűnüldözők segítségére. Ott található ezek között a 3D szkenner is. A bizonyítási eljárásban nagyon fontos lehet, hogy a 3D dokumentáció bármikor, változatlan tartalommal újra elővehető a legapróbb részlet is újra elemezhető. Újabb hipotézisek, megfontolások születhetnek, amelyeket a 3D térben lehet modellezni, vizsgálni.
– Milyen megoldásokkal, eszközökkel dolgoztak?
– Vizsgáltuk a hagyományos fotogrammetriai eljárásokat, a földi lézer szkennereket, a felületi szkennereket, a test szkennereket és a gazdaságosnak nevezett megoldásokat. Utóbbiakat elsősorban azért, hogy mennyire lehetnek versenytársai az előbb említett eszközöknek. Az egészségügy erősen korlátos anyagi helyzetére tekintettel ez is fontos szempont.
– Milyen tapasztalatokat szereztek a különböző eszközökkel?
– A fotogrammetria eljárások, amelyeken esetünkben elsősorban a fotó 3D megoldásokat értjük, olcsó, gyors és látványos eredmény nyújtanak. Használatukhoz ma egy köze pes minőségű fényképezőgép, egy elérhető árú szoftver is elegendő. A fotó- és számítástechnikában kicsit is jártas szakértő képes 3D modelleket előállítani. Ez a technológia az elmúlt években rengeteget fejlődött, de még talán nem teljesen kiforrott, pontos, reprodukálható. Orvosi alkalmazásokhoz a földi lézer szkennerek nem jönnek szóba, ezeket elsősorban az igazságügyi szakértői munkára ajánljuk. Az orvosi munkában a tárgyszkennerek, testszkennerek használata indokolt és sok területen már teljesen elfogadott, bevált. Ezen kívül vizsgáltuk a számítógépes játékokból ismert Kinect eszközöket, mert úgy gondoljuk azok is rohamosan fejlődnek, egyre többet tudnak, olcsóak. Az orvosi alkalmazásra, azon belül 3D rekonstrukcióra szerintünk még nem alkalmasak.
– Melyek azok a technikai jellemzők, amelyek alapján úgy gondolják, hogy a tárgyszkennerek viszont alkalmas eszközök lehetnek 3D rekonstrukcióra az orvosi
gyakorlatban?
– Kis méretűek, súlyuk kevesebb mint 1 kg, másodpercenként akár 20 000 pontot is rögzítenek, a geometriai felbontásuk 0,1 mm, a pontosságuk 50 mikron körüli. Ter mé szetesen az orvoslásban azok a készülékek jöhetnek szóba, amelyek színhelyes, textúrázott képet hoznak létre. Ezekkel a készülékekkel néhány perc alatt elkészíthető a felvétel és egy órán belül a 3D modell is. A fentieknél is pontosabb és jobb felbontású eszközök, kicsit nagyobb méretűek, és több előkészítést igényel a velük való mérés. Természetesen az áruk is magasabb.
– Milyen eredmények érhetők el a kutatott technológiákkal?
– Pontos, mérethelyes, bejárható 3D modellt kapunk, ami fotorealisztikus hatású. Megbízható, bármikor reprodukálható dokumentációt állíthatunk elő. Hipotézisek falállításának és ellenőrzésének támogatása lehetséges. Hatékonyabb oktató anyagok, 3D rekonstrukciók készíthetők. Meg terem tődik a 3D nyomtatás lehetősége. Friss hír, hogy már a törött végtagot is ilyen módon tervezett és 3D nyomtatott megoldással rögzítik.
– Miben látja a kutatott technológiák gyakorlati felhasználásának előnyeit?
– Például a szakvélemény megalapozottságának emelésében. Újabb szakvéleményhez, vizsgálathoz, az eredetivel azonos, megmásíthatatlan kiinduló dokumentációt tudunk
biztosítani. Új távlatokat nyit más szakértői területeken is, mert mint korábban hangsúlyoztuk, egyre gyorsabban használható, egyre olcsóbban hozzáférhető technológiáról van szó. Az oktatásban rendkívül jól hasznosítóak a 3D technológiával készült modellek.
A balesetben megsérült gépjárműről készített részletes 3D modell lehetőséget nyújt a deformáció részletes elemzésére, és így az ütközés erejére, körülményeire való következtetésre.

A balesetben megsérült gépjárműről készített részletes 3D modell lehetőséget nyújt a deformáció részletes elemzésére, és így az ütközés erejére, körülményeire való következtetésre.

Lábnyom tárgyszkennerrel történt mérése alapján előállított 3D-s modell, amely segítségével a gyanúsított lábbelije és a lábnyom illeszkedése vagy eltérése gyorsan és pontosan vizsgálható.

Lábnyom tárgyszkennerrel történt mérése alapján előállított 3D-s modell, amely segítségével a gyanúsított lábbelije és a lábnyom illeszkedése vagy eltérése gyorsan és pontosan vizsgálható.

A bűnügyi helyszín és az egyes bűnjelek (mint az ábrán látható vérfoltos ruhadarab) 3D-s szkennelése kitűnő eszközt nyújt azok objektív és megváltoztathatatlan, a nyomozás további szakaszában is érdemben felhasználható térbeli dokumentálásához.

A bűnügyi helyszín és az egyes bűnjelek (mint az ábrán látható vérfoltos ruhadarab) 3D-s szkennelése kitűnő eszközt nyújt azok objektív és megváltoztathatatlan, a nyomozás további szakaszában is érdemben felhasználható térbeli dokumentálásához.

Az interjút a Larix Kiadó Kft. készítette.

Comments are closed.