Tűzeseti helyszín vizsgálata

2012. októberében megrendezésre került a Tűzvizsgáló Helyszínelők I. Országos Versenye Budapesten, ahol a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és a katasztrófavédelmi kirendeltségek tűzvizsgálói mérhették össze tudásukat. A hatóságok évente mintegy 1500 tűzesetnél folytatnak le tűzvizsgálati eljárást, amelyeknek fontosságát az adja, hogy magyarázatot találjanak a tűz keletkezésének okára. Ezen túlmenően felmerül az a társadalmi akarat is, hogy a tűzeset keletkezésének gondatlan, vagy szándékos okozásáért hibáztatható személyt/személyeket felelősségre vonják. A tűzvizsgálati eljárások tapasztalatait ezúttal egy verseny keretében hasznosíthatták a „helyszínelés”-ben járatos szakemberek. A verseny gyakorlati részét valós környezetet imitáló terepviszonyok mellett, a volt Hunyadi Laktanya területén bonyolították le.

A tűzvizsgálók gyakorlati képességeit életszerű helyszíneket szimulálva értékelték, akiknek a különböző tárgyakon látható elváltozásokból kellett megállapítaniuk a tűz keletkezési helyét. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal együttműködésben a tűvizsgálók munkájának segítése érdekében sor került a versenyhelyszín dokumentálására és modern technológiák használhatóságának vizsgálatára is a részben Európai Unió által finanszírozott iCollWare projekt keretében. A versenyhelyszíneket alkotó irodát és lakószobát a versenyt megelőzően még eredeti állapotukban, majd a tűzeseteket követően is felmérték a K+F projekt megvalósítói egy Leica HDS 7000 típusú 3D lézerszkenner segítségével. A felmérés eredményeként négy olyan több millió pontot tartalmazó 3D térleképezést kaptak eredményül, melyek egyaránt alkalmasak utólagos, milliméter pontos mérések elvégzésére, előtte-utána állapotok összehasonlító vizsgálatára, a helyszínek későbbi bejárására.

A felmérés eredményeként kapott pontfelhőből legenerálható volt a helyszín virtuális mása, majd egy megfelelő szoftverrel szimulálni lehetett a tűzeset lefolyását, így további vizsgálatokkal, elemzésekkel támogatták a katasztrófavédelem munkáját.

Számos állam is használja már ezt a fajta technológiát a tűzesetek kivizsgálásához. A részletes helyszíni rekonstrukciók jelentős szerepet játszanak a bizonyítás során, így a tüzek oltására fordított költségek jelentős hányada megtérül a felelősségek megállapítását követően.

A tűzesetek helyszínének rekonstruálása több szempontból is hasznos, mivel egyre több ügyvéd és biztosító társaság is felismeri a 3 dimenziós lézerszkennelésben rejlő lehetőségeket. A létrehozott digitális adatvagyon tervezőprogramokba is importálható, ezáltal létrehozható fizikai modell, rendelet kép vagy virtuális animáció is belőle.

Category(s): Projekt

Comments are closed.