Célok és sikerkritériumok

A projekt tervnek megfelelően elkészültek a tervezés első dokumentumai.

1. Üzleti folyamatok elemzése. Célok és minőségi kritériumok azonosítása

A projekt célja az igazságügyi szakértői területet horizontálisan lefedő komplex keretrendszer kialakítása, amely a megalapozott szakértői vélemény meghozatalát, annak munkafolyamatát elektronikusan támogatja. A projekt további célja különösen az igazságügyi orvos szakértői szegmens számára elősegíteni a szakvélemény alkotást, olyan korszerű technológiák alkalmazásával és ötvözésével, mint a 3D modellezés, lézerszkenneres terepfelmérés, interaktív gömbpanorámás képalkotás, valós és virtuálism környezetet összeolvasztó kiterjesztett valóságmodellező technológia.

Célunk, hogy a megoldás különböző vizsgálati eredmények elemzésére, feldolgozására is lehetőséget nyújtson, illetve a megfelelő eredmények megoszthatók legyenek az ügyben érintettekkel – amennyiben annak nincsen jogi akadálya, vagy nem fűződik hozzá ellenérdek. Ezen túl elősegítjük az elektronikus együttműködést a szakértői vélemény „megrendelői” és elkészítői, a szakértők és az intézmények között, ezáltal elősegítve az eljárások végrehajtásához szükséges idők lerövidítését is. Alapvető célkitűzésünk, hogy a tevékenység végrehajtásának támogatását a kötődő specifikus részmodulok végezzék, amelyek nyílt interfészen keresztül kapcsolódnak, így a későbbiekben további részmodulok fejlesztésével a szakértői munkavégzés támogatása újabb és újabb szakterületekre terjeszthető ki, a keretrendszer megváltoztatása nélkül. Ennek érdekében szükséges a generalizálás, azaz a szakértői munkát támogató keretrendszer funkcionalitását és működését oly módon kell kialakítani, hogy az tudományterülettől függetlenül tartalmazza a szakértői tevékenység végzéséhez szükséges támogató megoldásokat. A modularitással lehetőség nyílik arra, hogy a szakértői keretrendszer valamennyi, a szakértői törvényben felsorolt szakterületen alkalmazható legyen, és az egyes szakterületekhez a megfelelő tevékenység támogatása valósuljon meg.

Fontosnak tartjuk, hogy a kialakítandó rendszer által a szakértői vélemény, mint adatvagyon másodlagos felhasználására is keretet biztosítsunk. Erre jelenleg is jelentős igény mutatkozna, statisztikai információk kimutatására rendszeresen igény mutatkozik pl. kutatási, szervezetfejlesztési, munkaszervezési, teljesítmény-kimutatási és egyéb okokból is. Hosszútávon, a keretrendszerre támaszkodva az igazságügyi szakértők bevonásával létrehozható egy országos digitális szakértői vélemény archívum, illetve lehetőség adódik a szakvélemények vizsgálati módszereinek egységesítésére.

A szakértői munka technológiai támogatása folyamatos fejlesztési tevékenység kell legyen, mely során az újabb és újabb kutatási és technológiai eredmények ezen tevékenység szolgálatába állnak. A projekt eredményeképpen az egyes részfeladatokat jól támogató megoldások a szakértői munka, mint üzleti folyamat integráns részévé kell váljanak, egységes rendszert alkotva.

2. iCollWare üzleti folyamatok elemzése.  Jogi háttér. Szakmai szabályozások.

A dokumentum célja az iCollWare – Az igazságügyi szakértői munka ügyintézési modelljének támogatása horizontális keretrendszer létrehozásával, mintarendszer kialakítása az orvosi igazságügyi szakértői területen korszerű 3D modellezési és adatrögzítési technológiák felhasználásával – projekt I. fázisában a feladatok előkészítését megalapozó jogi háttér, a szakértői törvény és az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához kapcsolódó szakmai szabályozások felmérése, valamint az előírások gyakorlati alkalmazásának vizsgálata a projekt tárgyának megfelelő igazságügyi szakértői tevékenységet ellátó intézményeknél.

Az előkészítő munka során tehát áttekintjük a jelenleg hatályos jogszabályokat, a szakmai szervezetek előírásait, majd a folyamatok jelenlegi gyakorlati megvalósulásának felmérésével lehetőség nyílik a projekt céljainak és minőségi kritériumainak azonosítására és a szakértői ügymenet modelljének újragondolására.

Category(s): Projekt

Comments are closed.